ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ พร้อมรื้อถอน
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กำหนนดวันประมูลขายทอดตลาดในวันที่ 9 กันยายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5361 ต่อ 221
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2562
 • หมดเขต    /09/2562
 • อ่าน   56
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294