ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
 •     ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอดูเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ www.forest.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094 9395 142 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2562
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2562
 • หมดเขต    02/09/2562
 • อ่าน   116
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294