ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานขนถ่ายและกำจัดขยุมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ปีงบประมาณ 2563
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานขนถ่ายและกำจัดขยุมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ www.suthep.go.th เทศบาลตำบลสุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 9251 ต่อ 124
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2562
 • หมดเขต    30/09/2562
 • อ่าน   19
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294