ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดยานพาหนะ
 •     มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271 ถึง 3 ต่อ 304,306 และ 307
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2562
 • หมดเขต    08/10/2562
 • อ่าน   67
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294