ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน ครั้งที่ 2
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30-10.00 น. บริเวณบ้านพักที่จะขายทอด ผู้สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05324 5362 ต่อ 221
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2562
 • หมดเขต    04/10/2562
 • อ่าน   43
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294