ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแจ้งให้ทุกท่านรับปราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้คุ้มค่า ประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด งานนโยบายและแผนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5201 9912
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/09/2562
 • หมดเขต    //2562
 • อ่าน   24
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294