ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ พร้อมรื้อถอน (ครั้งที่3)
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ พร้อมรื้อถอน (ครั้งที่3) ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ หอประชุมใหญ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดประมูลขายทอดตลาดในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา10.15 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5362 ต่อ 221
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2562
 • หมดเขต    25/10/2562
 • อ่าน   26
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294