ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามกาลเวลา แลพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามกาลเวลา แลพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 160 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศิจกายน 2562 หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 7071 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/10/2562
 • หมดเขต    04/11/2562
 • อ่าน   38
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294