ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารโรงงานปฏิบัติการไม้ไผ่
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารโรงงานปฏิบัติการไม้ไผ่ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5324 5362 ต่อ 221
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/11/2562
 • หมดเขต    04/11/2562
 • อ่าน   14
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294