ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาคัดเลือกเช่าโปรแกรมบริหารบุคคล(ธันวาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 โปรแกรม
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาคัดเลือกเช่าโปรแกรมบริหารบุคคล(ธันวาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 โปรแกรม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ จัดซื้อจัดจ้าง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือทาง www.prothesesfoundation.or.th ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271 ต่อ 305
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2562
 • หมดเขต    22/11/2562
 • อ่าน   12
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294