ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซม
 •     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารบ้านพักสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณ สำนักงาน รพช.เดิม ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    01/08/2550
 • อ่าน   598
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294