ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ จำนวน 3 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    03/08/2550
 • อ่าน   628
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294