ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งจำเริง และบ้านมังปอย
 •     อบต.อมก๋อย ต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งจำเริง หมู่ที่ 3 ระยะ 4,056 เมตร ตามแบบแปลนของอบต.อมก๋อย และ บ้านมังปอย หมู่ที่ 16 ระยะ 8,000 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.อมก๋อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.อมก๋อย ต.อมก๋อย อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2552
 • หมดเขต    30/06/2552
 • อ่าน   1445
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294