ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ได้แก่พันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว , พันธุ์ปลาดุก ขนาด 3-4 นิ้ว จำนวน 50,000 ตัว , อาหารปลานิล จำนวน 100 กระสอบ และอาหารปลาดุก จำนวน 50 กระสอบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2550
 • หมดเขต    06/08/2550
 • อ่าน   673
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294