ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์พัสดุตามแบบของ ส่วนโยธา อบต.ดอยเต่า
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์พัสดุตามแบบของ ส่วนโยธา อบต.ดอยเต่า ที่ โรงพยาบาลดอยเต่า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2552
 • หมดเขต    13/07/2552
 • อ่าน   668
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294