ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง แบบพกพา จำนวน 21 เครื่อง , แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบไร้สาย จำนวน 6 เครื่อง , เครื่องสำรองข้อมูลแบบ Rack ขนาด 1 U ความจุ 6 TB จำนวน 1 เครื่อง , ขนาด 2 u ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มแคร่ยาว จำนน 2 เครื่อง ผ฿ฃู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2552
 • หมดเขต    09/07/2552
 • อ่าน   539
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294