ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมขยายเขตไฟฟ้า
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมขยายเขตไฟฟ้า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    20/07/2552
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294