ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้แวสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้แวสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    27/07/2552
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294