ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1013 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     อบจ.เชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1013 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอนบ้านกาด อ.แม่วาง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร จำนวน 2 ช่วง ผู้สนใจติดต่อขอรับซ้อเอกสารได้ที่ กองคลัง อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    15/07/2552
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294