ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
 •     งานพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดังนี้ Ribbon RB-Waz Size 75 mm x 74 m จำนวน 1,300 ม้วน , สติก๊กเกอร์บาร์โค้ต 5.5 x 3 ซม จำนวน 3,000 ม้วน , สติ๊กเกอร์ด้านต่อเนื่อง ขนาด 5x2.5 ซม. จำนวน 1,848,000 ดวง ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักเลขานุการ คณะแพทย์ศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    03/07/2552
 • อ่าน   620
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294