ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายแถบทดสอบน้ำตาลในเลือด (DTX) จำนวน 70,000 Test
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายแถบทดสอบน้ำตาลในเลือด (DTX) จำนวน 70,000 Testของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    10/07/2552
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294