ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกปรสงค์บ้านตลาดใหม่
 •     เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกปรสงค์บ้านตลาดใหม่ โดยติดตั้งรั้วตาข่าย และตาข่ายไนลอน พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบของเทศบาลตำบลลวงเหนือ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    21/07/2552
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294