ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เรียบถนนแม่ฮ้อยเงิน – ม่วงโตน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2550
 • หมดเขต    09/08/2550
 • อ่าน   623
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294