ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซื้อวัสดุ
 •     อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซื้อวัสดุ ดังนี้ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน , โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน , โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน , โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 100 แรงม้า ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    13/07/2552
 • อ่าน   549
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294