ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
 •     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดังนี้ เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง , เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 1 เครื่อง , เครื่องดูดผุ่น ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง , ชุดรับแขก 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    17/07/2552
 • อ่าน   574
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294