ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294