ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Over – Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ชท4403 บ้านดอยผาตั้ง – เรือนประทับแรม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2550
 • หมดเขต    07/08/2550
 • อ่าน   658
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294