ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขสอบราคาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม
 •     เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด แก้ไขสอบราคาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 โดยกำหนดขายเอกสารสอบราคาระหว่าง วันที่ 13 -24 กรกฎาคม 2552 นั้น เทศบาลเชิงดอย ขอแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดรายละเอียดในประกาศสอบราคาดังกล่าว หน้าที่ 3 ดังนี้ จากเดิม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย กองคลัง งาทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เปลี่ยนเป็น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200. บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย กองคลัง งาทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
 • วันที่ประกาศ   20/07/2552
 • หมดเขต    24/07/2552
 • อ่าน   459
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294