ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาซื้อเอกสาร, ยื่นซองและเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     อบต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด สอบเวลา 13 กรกฎาคม 2552 นั้น ขอเปลี่ยนรายละเอียดดังนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ระหว่างวันที่ 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น . เป็นต้นไป กำหนดซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ตลาดขวัญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด
 • วันที่ประกาศ   22/07/2552
 • หมดเขต    28/07/2552
 • อ่าน   565
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294