ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 19 รายการ
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 19 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของได้ที่ สำนักทางหลวง โดยวิธีการประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 7 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2552
 • หมดเขต    06/08/2552
 • อ่าน   526
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294