ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรรียน ป.5-6
 •     อบต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรรียน ป.5-6 คือ นายูเอชที รสสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง ราคากลาง กล่องละ 7.55 บาท จำนวน 16,200 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.แม่สอย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2552
 • หมดเขต    11/08/2552
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294