ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     อบต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย และตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ผู้สนวจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่อบต.ท่าผา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2552
 • หมดเขต    13/08/2552
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294