ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านและม่านปรรับแสง
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านและม่านปรรับแสง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยกำหนดยื่นซองถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และเปิดซองสอบราคา มนวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น . เป็นต้นไปนั้น ขอยกเลิกการสอบราคา ประกาษ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   520
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294