ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
  •     เทศบาลอมก๋อย อ.ออมก๋อย ประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งาพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552
  • หน่วยงาน    เทศบาลอมก๋อย อ.ออมก๋อย
  • วันที่ประกาศ   31/07/2552
  • หมดเขต    07/08/2552
  • อ่าน   536
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294