ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินราชการ
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื่นที่เชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินราชการ เป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2394 ต่อ 21-22 ในวันราชการ โดยการประมูลด้วยปากเปล่า วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื่นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2552
 • หมดเขต    07/08/2552
 • อ่าน   637
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294