ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     อบต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินดินเข้าพื้นที่ทำการเกษตร , จ้างเหมาถมดินลูกรังท่อบล็อคคอนเวิร์ต, จ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก , จ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่แวน ตั้งงแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2552
 • หมดเขต    11/08/2552
 • อ่าน   585
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294