ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอสารได้ที่ หน่วยพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2552
 • หมดเขต    10/08/2552
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294