ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   31/07/2552
 • หมดเขต    31/07/2552
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294