ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่อบต.แม่ทะลบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2552
 • หมดเขต    17/08/2552
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294