ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อกิ่งพันธุ์ไม้ผล และวัสดุการเกษตร
 •     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อกิ่งพันธุ์ไม้ผล และวัสดุการเกษตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงันที่ 17 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2552
 • หมดเขต    17/08/2552
 • อ่าน   708
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294