ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเครือข่ายสุขภาพจิตครบวงจร
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเครือข่ายสุขภาพจิตครบวงจร จำนวน 2 ประเภท 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2552
 • หมดเขต    21/08/2552
 • อ่าน   439
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294