ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สาย ชม5024 บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 – บ้านสบก๋าย หมู่ที่ 3 พร้อมตีเส้นจราจรทึบ 3 เส้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2550
 • หมดเขต    08/08/2550
 • อ่าน   660
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294