ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคปะเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ
 •     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคปะเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    02/09/2552
 • อ่าน   501
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294