ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาและตรวจดูสิ่งของให้มาพร้อมกันที่ ทำการแผนกฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจัหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    02/09/2552
 • อ่าน   530
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294