ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลประกวดราคาจ้างก่อสร้างเข่อนตลิ่งริมน้ำแม่แรก
 •     อบต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประมูลประกวดราคาจ้างก่อสร้างเข่อนตลิ่งริมน้ำแม่แรก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ท่าผา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    21/08/2552
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294