ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
 •     อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ แก้ไขสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 16 บ้านศรีเวียง ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 500 ตาราง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 250,000 บาท แก้เป็น ราคากลาง 202,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แมสาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    27/08/2552
 • อ่าน   536
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294