ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำฝาง
 •     ที่ว่าการอำเภอแม่อาย ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำฝาง ผุ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอแม่อาย
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    26/08/2552
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294