ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง บริเวณไปเตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 6
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง บริเวณไปเตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    26/08/2552
 • อ่าน   616
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294