ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาลอกลำเหมืองบ้านโจ้
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว สอบราคาจ้างเหมาลอกลำเหมืองบ้านโจ้ หมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 3 โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,352 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 1 เมตร จำนวน 10 ท่อน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    25/08/2552
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294