ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมืองเชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 โดยกำหนดยื่นสอบราคาวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไปนั้น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอยกเลิกการสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องเสียงและระบบเสียงภายในห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เนื่องจากผู้เสนอาคา จำนวน 3 ราย ได้เสนอคุณสมบัติของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุไม่ตรงตามที่ประกาศไว้
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294